Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thái Lan: Cấp phép cho người ăn mày

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Bộ Phát triển xã hội và An ninh con người Thái Lan, cơ quan soạn thảo luật này, đã đặt ra các quy định nghiêm ngặt cho những ai muốn hành nghề ăn xin. Những người này phải chứng minh về tình trạng không đủ điều kiện sinh sống, tàn tật, vô gia cư hoặc người già không có con cái

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=88068