Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thái Lan: Chúc mừng sinh nhật Đức Vua

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Nhà vua có công lớn trong nỗ lực kiến tạo tiến trình chuyển đổi dân chủ ở Thái Lan trong thập niên 1990. Ngài cũng sử dụng tài sản to lớn của mình để cung cấp tài chính cho nhiều dự án phát triển, đặc biệt là ở nông thôn.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=114736