VOV.VN - Hội đồng Cải cách Quốc gia mới được thành lập sẽ tham gia soạn thảo và thông qua Hiến pháp mới của Thái Lan.

Ngày 6/10, báo chí Thái Lan cho biết, danh sách 250 thành viên Hội đồng Cải cách Quốc gia đã được Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn và vừa được đăng trên Công báo của Thái Lan.

Theo thông báo này, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chano-cha đã tiếp nhận chỉ dụ của Nhà Vua phê chuẩn các thành viên Hội đồng Cải cách Quốc gia từ ngày 2/10.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chano-cha trong phiên họp nội các đầu tiên (Ảnh AFP)

Theo đánh giá ban đầu của dư luận Thái Lan, thành phần của Hội đồng Cải cách Quốc gia cũng tương tự như Hội đồng lập pháp quốc gia, với đa số các tân thành viên Hội đồng Cải cách Quốc gia có quan điểm ủng hộ Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia; trong đó có nhiều cựu quan chức và cựu tướng lĩnh quân đội.

Một số tân thành viên Hội đồng cải cách quốc gia là cựu Thượng nghị sỹ hoặc từng là cựu thành viên Hội đồng Lập pháp Quốc gia sau cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Các tân thành viên Hội đồng Cải cách Quốc gia sẽ làm các thủ tục nhậm chức từ ngày 8-16/10 tới.

Hội đồng Cải cách Quốc gia có chức năng quan trọng là, tiến hành cải cách về chính trị - xã hội và kinh tế của Thái Lan. Đặc biệt, Hội đồng Cải cách Quốc gia sẽ tham gia soạn thảo và thông qua Hiến pháp mới của Thái Lan./.