(HNM) - Thủ tướng Thái Lan A-bị-xịt Vây-gia-gi-va ngày 15-10 cho biết, nước này đã hoàn tất các bước chuẩn bị và đã sẵn sàng cho việc tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 15 và các hội nghị liên quan, dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 25-10 tới tại Cha-am và Hủa Hin.

Thủ tướng Vây-gia-gi-va đưa ra tuyên bố trên khi ông đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại những nơi tổ chức hội nghị. Ông hy vọng Hội nghị cấp cao ASEAN lần này được tổ chức thành công sẽ giúp tăng cường lòng tin của cộng đồng quốc tế đối với Thái Lan.