VIT- Ngày 9/10, các thủ lĩnh đảng đối lập đã tuyên bố những người biểu tình sẽ đầu hàng cảnh sát sau khi lực lược này buộc tội họ “làm phản”. Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo này cũng cho hay họ vẫn sẽ tiếp tục biểu tình.