Thái Lan đề xuất lập liên minh xuất khẩu gạo

Thái Lan sẽ thảo luận với các nước xuất khẩu gạo về khả năng thành lập Tổ chức các nước xuất khẩu gạo vào cuối tháng này nhằm tăng cường "sức mạnh tập thể" đối với thị trường gạo thế giới.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/244008/Default.aspx