ICTnews - Bộ Giáo dục Thái Lan đang chuẩn bị thí điểm ý tưởng trị giá 130 triệu USD (400 triệu bạt) nhằm cung cấp cho mỗi học sinh tiểu học nước này một máy tính bảng.

Ban đầu, Bộ sẽ thử nghiệm máy tính bảng cho học sinh lớp 1 và lớp 5 để đánh giá mức độ hữu dụng của thiết bị trong phát triển kĩ năng viết và đọc, cũng như tổng thể hoạt động học tập của trẻ em. 500 thiết bị được phân phát cho 5 trường học được lựa chọn tại thủ đô Bangkok. Dự án sẽ không tiếp tục với lứa học sinh nhỏ hơn nếu kết quả thử nghiệm không tích cực. Động thái này là bước đi đầu tiên của Chính phủ Thái Lan trong nỗ lực thực thi chính sách mang máy tính bảng tới 800.000 học sinh, sinh viên. Tại đây, truy cập Internet vẫn bị hạn chế đối với các khu vực ngoại ô. Máy tính bảng sử dụng trong thí điểm do doanh nghiệp Sahaviriya OA quyên góp, giá trị ước tính khoảng 100 USD/máy.