Trong hai ngày 26-27/3, Thủ tướng Thái Lan Samak Sundarajev đã đến thăm chính thức Inđônêxia nhằm tăng cường các quan hệ song phương.