Thái Lan khởi động "cuộc chiến chống ma túy"

Ngày 2/4, Thái Lan chính thức khởi động chiến dịch mới chống ma túy kéo dài 6 tháng.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243403/Default.aspx