Tờ "Dân tộc" của Thái Lan ngày 6/11 dẫn nguồn tin thân cận với Phó Thủ tướng Sonthi Boonyaratkalin cho biết ông Sonthi sẽ không ra tranh cử trong cuộc bầu cử ngày 23/12.