TTO - Tòa án Tối cao Thái Lan hôm nay (18-1) đã bác đơn kiện của đảng Dân chủ yêu cầu hủy bỏ kết quả bầu cử ngày 23-12-2007 với phần thắng thuộc về Đảng Quyền lực nhân dân (PPP).