(VOV) - Ngày 3/9, Trung tâm Tình trạng khẩn cấp của Chính phủ Thái Lan ra quyết định tăng cường bảo vệ an ninh tại 454 điểm có nguy cơ bị tấn công

Thiếu tướng Piya Uthayo, người phát ngôn Cơ quan cảnh sát đô thành Bangkok, cho biết, lực lượng triển khai tới các điểm này thuộc quân số quân khu 1 quân đội, cơ quan cảnh sát đô thành Bangkok và Cơ quan quản lý Đô thành Bangkok. Trong số 454 điểm, 130 điểm, gồm cung điện Hoàng gia, nhà các yếu nhân và trạm giao thông công cộng, được bảo vệ 24/24h trong bán kính 400 m; 198 điểm gồm trụ sở cơ quan Chính phủ được duy trì báo động cao, được lập thêm các điểm kiểm tra an ninh; 136 điểm còn lại gồm siêu thị, ngân hàng, khu vực tập trung đông người được kiểm tra an ninh thường xuyên. Camera giám sát của Cơ quan Quản lý đô thành Bangkok sẽ được kiểm tra và sửa chữa, đảm bảo vận hành tốt. Ngoài ra, Trung tâm Tình trạng khẩn cấp duy trì 10 đơn vị đặc biệt trong tình trạng sẵn sàng để hỗ trợ trong trường hợp cần thiết./. Minh Tuấn (từ Bangkok)