Thái Lan: Thêm 2 đảng tuyên bố tham gia chính phủ liên hiệp

Gốc
Tại Thái Lan, ngày 17/1, 2 đảng “Tổ quốc” (Chart Thai) và “Vì Tổ quốc” (Puae Pandin) đã chính thức tuyên bố sẽ tham gia chính phủ liên hiệp do đảng “Sức mạnh nhân dân” (PPP) lãnh đạo.

Tin nóng

Tin mới