Thái Lan: Thông qua 3 luật liên quan bầu cử

Gốc
Theo đó, tỷ lệ các đại biểu quốc hội được bầu trực tiếp và bầu theo danh sách đảng là 375/125, thay đổi so với tỷ lệ 400/100 trước đây...

Hạ viện Thái Lan vừa thông qua 3 đạo luật quy định cách thức bầu chọn hạ nghị sỹ và thượng nghị sỹ, hoạt động của các chính đảng và chức năng của Ủy ban Bầu cử.Ba luật trên được thông qua với 354 phiếu ủng hộ và 2 phiếu trắng. Theo đó, tỷ lệ các đại biểu quốc hội được bầu trực tiếp và bầu theo danh sách đảng là 375/125, thay đổi so với tỷ lệ 400/100 trước đây. Các văn bản luật trên sẽ được trình lên Thượng viện Thái Lan xem xét, và nếu được thông qua sẽ mở đường cho nước này tổ chức tổng tuyển cử theo quy định mới. Việc thông qua các văn bản này là để phù hợp với các điều khoản sửa đổi Hiến pháp, trong bối cảnh Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã thông báo kế hoạch giải tán Hạ viện vào đầu tháng 5 và tổ chức tổng tuyển cử vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 tới. T.L (Theo CNN)

Tin nóng

Tin mới