Ngày 26/3, Cục Phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai - Bộ Nội vụ Thái Lan, tuyên bố 53 tỉnh thành trên cả nước là khu vực thiên tai do hạn hán kéo dài. Trong số này nhiều nhất ở miền Bắc với 16 tỉnh, sau đó đến vựa lúa Đông Bắc với 15 tỉnh.

Theo ước tính của Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ thiên tai, tổng cộng có gần 6,5 triệu người tương đương với 1,76 triệu hộ gia đình bị ảnh hưởng do hạn hán kéo dài. Gần 24.000 ha lúa và hoa màu bị hư hại. Thái Lan đang phải đối mặt với đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Tại các vùng nông thôn, ngoài nước sinh hoạt, nước dành cho thủy lợi cũng đang thiếu trầm trọng, đe dọa tới năng suất cây nông nghiệp, nhất là lúa./. Minh Tuấn (từ Bangkok)