Ngày 3.10, tại trạm biến áp 220kV Phú Bình (huyện Yên Bình, Thái Nguyên), Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc - EVN NPC, Ban quản lý Dự án Lưới điện (thuộc EVN NPC) và nhà thầu thi công đã đóng điện thành công toàn bộ cụm công trình cấp điện tin cậy, ổn định cho các Khu công nghiệp Samsung, Yên Bình và các khu công nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Dự án trạm biến áp 220kV Phú Bình có tổng mức đầu tư 658 tỷ đồng, với quy mô 2 máy biến áp, tổng công suất 500MVA và các đường dây đấu nối trong khu vực; 7,4km đường dây 110kV bốn mạch và trạm biến áp 110/35/22kV Yên Bình 2.