Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thái Nguyên đổi mới công tác thi đua

Quá trình thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị 'Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng' trong bối cảnh đại dịch, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động nhằm dồn sức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Ðại hội Ðảng bộ các cấp; phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19. Công tác này góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh... trên toàn tỉnh.

Thực hiện phong trào thi đua Chống rác thải nhựa, học sinh Trường THCS Văn Hán (huyện Ðồng Hỷ) dựng bàn học ngoài trời bằng chai nhựa tái chế.

Thực hiện phong trào thi đua Chống rác thải nhựa, học sinh Trường THCS Văn Hán (huyện Ðồng Hỷ) dựng bàn học ngoài trời bằng chai nhựa tái chế.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước, phát động các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai phong trào thi đua với nội dung, hình thức thi đua phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thực tế ghi nhận chương trình hành động thi đua ở Thái Nguyên đã bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các nhà khoa học, cán bộ, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, ra sức thi đua nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức. Quá trình này gắn liền đổi mới công tác thi đua đã tạo động lực trong thực hiện mục tiêu kép ở tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn cho biết, tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Các phong trào được triển khai sâu rộng tới các đơn vị, sở, ngành, địa phương với nhiều đổi mới, cách làm hay.

Nổi bật như mô hình, hiệu quả trong gắn kết thực hiện văn hóa công sở với cải cách hành chính. Qua đó, việc công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã rút ngắn thời gian giải quyết công việc nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Các phong trào thi đua luôn bám sát vào mục tiêu đặt ra của cơ quan, đơn vị, được các cấp, ngành và đông đảo tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Công tác tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, phát huy thành tích đạt được, kịp thời khắc phục hạn chế của cơ quan, đơn vị, địa phương cũng được tiến hành thực chất.

Các đơn vị quốc phòng, an ninh tích cực đẩy mạnh các phong trào “Thi đua quyết thắng”, phong trào “Vì an ninh tổ quốc”, “Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Các cơ quan đảng đẩy mạnh các phong trào thi đua, như: “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh”, “Dân vận khéo”,...

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên” tiếp tục được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, tăng cường liên kết và thực hiện đồng bộ trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, từng bước tạo được thương hiệu đối với các sản phẩm đặc trưng…

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Ðức Tôn cho biết, các phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa-xã hội được đổi mới và phát triển. Ðặc biệt phong trào “Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2021-2025 được triển khai hiệu quả trên ba lĩnh vực: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số… Các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa-xã hội đã góp phần bảo vệ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Kết quả đó có được là do MTTQ và các đoàn thể nhân dân đã phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, lao động sản xuất và làm giàu chính đáng.

Phong trào “Thu nộp và quản lý ngân sách” được đẩy mạnh để phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách, quản lý ngân sách hiệu quả. Công tác quản lý thu, chi ngân sách sáu tháng đầu năm 2022 đã đáp ứng kịp thời kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt gần 10 nghìn tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ và bằng 52,9% dự toán cả năm.

NGUYỄN THẢO NGUYÊN