Thái Nguyên: Giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc xuất bán 5.000 tấn quặng sắt cho nhà máy gang Bắc Kạn

Gốc
Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định đồng ý bán 10.000 tấn quặng sắt phục vụ sản xuất cho Nhà máy gang Bắc Cạn thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp. HTX tiểu thủ công nghiệp Trại Cau (Thái Nguyên) được giao vận chuyển về bán cho Nhà máy này 5.000 tấn quặng sắt theo đúng hợp đồng 2 bên đã ký kết.

Tin nóng

Tin mới