Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thái Nguyên: Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025

Thái Nguyên: Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025

TNĐT

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/infographic/thai-nguyen-ke-hoach-phat-trien-giao-duc-nghe-nghiep-den-nam-2025-303503-46261.html