Thái Nguyên: Tăng cường quản lý các hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển đất san lấp

Gốc
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa yêu cầu các ngành chức năng và các địa phương tăng cường thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác đất san lấp, các trường hợp lợi dụng việc san gạt, cải tạo mặt bằng để khai thác đất san lấp trái phép.

Thái Nguyên: Tăng cường quản lý các hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển đất san lấp - Ảnh 1

Một số địa phương còn xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán đất san lấp trái phép, gây mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, thất thoát tài nguyên khoáng sản.

Trong thời gian qua, thực hiện Luật Khoáng sản và chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên, công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã đã nỗ lực chỉ đạo thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về khoáng sản, góp phần ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát, phản ánh của người dân và các cơ quan báo chí cho thấy, tại một số địa phương vẫn còn xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán đất san lấp trái phép, gây mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, thất thoát tài nguyên khoáng sản, thất thu ngân sách. Điều này cho thấy công tác quản lý, giám sát còn chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại và bất cập nêu trên, đồng thời nhằm tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật về khoáng sản, ngày 24/8/2017, ông Vũ Hồng Bắc - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ký và ban hành Văn bản số 3604/UBND-CNN về việc tăng cường quản lý các hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển đất san lấp trái phép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các Sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về khoáng sản, môi trường, đất đai liên quan đến hoạt động khai thác đất san lấp, các trường hợp lợi dụng việc san gạt, cải tạo mặt bằng để khai thác đất san lấp trái phép.

Chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành của tỉnh, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, kiểm soát việc khai thác việc vận chuyển, mua bán đất san lấp trái phép trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức tuyên truyền pháp luật về bảo vệ tài nguyên khoáng sản đất san lấp; tuyên truyền, vận động nhân dân phát hiện và phản ánh kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản đất san lấp trái phép trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo cấp huyện, cấp xã xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh, trong đó quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các cấp.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng giao cho Công an tỉnh thực hiện đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực khoáng sản. Chủ trì trong việc điều tra, triệt phá các đường dây, các tổ chức, cá nhân khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản đất san lấp trái phép. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác kiểm tra, kiểm soát, giải tỏa, ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản đất san lấp trái phép.

Giao sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý các tổ chức, cá nhân, chủ phương tiện vận chuyển khoáng sản đất san lấp vi phạm các quy định về an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Giao sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và UBND cấp huyện, tham mưu cho UBND tỉnh trong việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là các địa phương có nhu cầu lớn về đất san lấp để phục vụ xây dựng hạ tầng; tăng cường công tác quản lý việc khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản đất san lấp đã cấp phép; đảm bảo việc khai thác, vận chuyển đất san lấp phải gắn liền với bảo vệ môi trường, cảnh quan và an toàn lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng giao UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND các xã có trách nhiệm tổ chức bảo vệ khoáng sản đất san lấp chưa khai thác trên địa bàn; thực hiện các biện pháp để phát hiện, xử lý, ngăn chặn ngay các hoạt động khoáng sản đất san lấp trái phép từ khi mới xảy ra; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực có khoáng sản. Tổ chức lực lượng thường xuyên kiểm tra, rà soát tất cả các địa điểm khai thác, mua bán, vận chuyển đất san lấp trái phép trên địa bàn quản lý và xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân trong bộ máy quản lý có hành vi buông lỏng, bao che cho các hoạt động khoáng sản san lấp đất trái phép, để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép diễn ra trong một thời gian dài (từ 7 ngày trở lên). Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã nơi để xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép trong thời gian dài mà không tự giải tỏa, xử lý được thì phải kiểm điểm, chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, HĐND, UBND cấp huyện…

PV

Tin nóng

Tin mới