Thái Nguyên: Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công còn thấp

Gốc
- Kết thúc 6 tháng đầu năm 2016, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công của Thái Nguyên không cao, chỉ đạt gần 35% kế hoạch năm.

Thái Nguyên: Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công còn thấp - Ảnh 1

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thái Nguyên, tính đến hết tháng 8/2016, số vốn đã giải ngân đạt trên 1.263 tỷ đồng (bằng 50,53% kế hoạch vốn) trong tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2016 trên địa bàn tỉnh đã giao là trên 2.500 tỷ đồng. Cụ thể, nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối đạt trên 393 tỷ đồng, bằng 53,80%; nguồn vốn chương trình mục tiêu đạt gần 108 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu Quốc gia đạt gần 19.500 triệu đồng; vốn trái phiếu Chính phủ đạt gần 177 tỷ đồng, bằng 57,8% kế hoạch; vốn sổ số kiến thiết đạt trên 8 tỷ đồng, bằng 74,9% kế hoạch; nguồn vốn ngân sách huyện, xã đạt trên 340 tỷ đồng, bằng 61,67%...

Đối với tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2016, sau hơn 1 tháng thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, kết quả giải ngân đến nay đã đạt kết quả tương đối khả quan, tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch giao đã tăng từ 24,8% trong 6 tháng đầu năm lên 50,53% tính đến hết tháng 8/2016.

Tuy nhiên, tính đến hết tháng 8, một số nguồn vốn đầu tư công có tỷ lệ giải ngân đạt thấp so với kế hoạch, đó là nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối giải ngân bằng 53,65% kế hoạch (6 tháng đầu năm là 40,2%); nguồn vốn chương trình mục tiêu giải ngân bằng 31,53% kế hoạch (6 tháng là 11,33%); nguồn vốn ODA hiện giải ngân 30,19% kế hoạch (6 tháng là 14,36%). Số vốn giải ngân chậm thuộc các nguồn: Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ thực hiện Nghị định 210 của Chính phủ; hỗ trợ thực hiện đề án 2037; vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ hạ tầng các xã ATK...

Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân qua Kho bạc Nhà nước đạt thấp như: Phú Lương, Võ Nhai, Đại Từ…làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn toàn tỉnh.

NTV

Tin nóng

Tin mới