Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thái Nguyên: Viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2022 ước đạt 1,3 triệu USD

Sáng 5/12, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công tác đối ngoại nhân dân và viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2022.

Đồng chí Bùi Thế Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Việt - Mỹ trao đổi tại Hội nghị (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Đồng chí Bùi Thế Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Việt - Mỹ trao đổi tại Hội nghị (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và Việt Nam trong thời gian qua; những kết quả quan trọng trong việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng; triển khai Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 12/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới”.

Trong thời gian qua, với 05 Hội thành viên, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Thái Nguyên đã chủ động tăng cường và củng cố quan hệ với các tổ chức quốc tế. Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” để tổ chức các hoạt động trên các lĩnh vực. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt vai trò là cầu nối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Thái Nguyên với nhân dân các nước trên thế giới.

Về viện trợ phi chính phủ nước ngoài, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 59 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có giấy phép hoạt động còn hiệu lực. Các dự án phi chính phủ nước ngoài đang triển khai tại Thái Nguyên tập trung vào một số lĩnh vực: phát triển giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, phát triển nông thôn, chống biến đổi khí hậu.

Giá trị giải ngân các dự án sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2022 ước đạt 1,3 triệu USD. Các chương trình, dự án này đã mang lại những hiệu quả nhất định, cải thiện đời sống của nhân dân, nhất là bà con sinh sống ở khu vực khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mai Anh (t/h)