Do Vietcombank Quảng Ngãi không tham dự giai đoạn I nên Đội Thái Sơn Nam (Vô địch giai đoạn I) đoạt Cúp Vô địch chung cuộc.