Thẩm định công nhận các xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao năm 2020

Gốc
Sáng 5/5, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp hội đồng thẩm định, xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

7 xã được thẩm định xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, gồm: Kỳ Thượng và Hòa Bình (TP Hạ Long); Bình Dân và Đài Xuyên (huyện Vân Đồn); Đồng Văn, Lục Hồn, Vô Ngại (huyện Bình Liêu). 7 xã được thẩm định đạt nông thôn mới nâng cao năm 2020, gồm: Dân Chủ (TP Hạ Long); Minh Châu (huyện Vân Đồn); Bắc Sơn (TP Móng Cái); Quảng Tân, Đầm Hà, Dực Yên, Tân Bình (huyện Đầm Hà).

Quang cảnh cuộc họp.

Tại buổi thẩm định, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo quá trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao của các xã. Cùng với nguồn ngân sách hỗ trợ của Trung ương, tỉnh và huyện, các xã đã phát huy nội lực, đạt được nhiều kết quả, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao do Trung ương ban hành. Các công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang; nhiều mô hình sản xuất hàng hóa được hình thành và phát triển hiệu quả, giáo dục văn hóa y tế được chú trọng, đời sống vật chất, tinh thần, thu nhập của người dân được nâng lên, an ninh trật tự xã hội được giữ vững…

Thông qua hình thức bỏ phiếu, các thành viên Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh đã thống nhất công nhận 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trong năm 2020.
Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương. Đồng thời, khẳng định, các xã được công nhận nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2020 đều đạt chất lượng, hoàn chỉnh các tiêu chí nông thôn mới theo quy định. Đồng chí yêu cầu Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Các sở, ngành, Ban Xây dựng nông thôn mới và các đơn vị có liên quan phối hợp, hướng dẫn các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, nhất là nâng cao thu nhập cho người dân, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm môi trường.

Việt Hưng

Nguồn Quảng Ninh http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202105/tham-dinh-cong-nhan-cac-xa-dat-chuan-ntm-va-ntm-nang-cao-nam-2020-2531832/