Thăm dò dư luận về 931 ứng viên nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú

Gốc
Bộ GDĐT vừa có thông báo thăm dò ý kiến dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 14.

Thăm dò dư luận về 931 ứng viên nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú - Ảnh 1

Danh sách đề cử thăm dò ý kiến dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 14 có 931 ứng viên.

Trong đó, có 86 ứng viên cho danh hiệu Nhà giáo nhân dân; 229 ứng viên cho danh hiệu nhà giáo ưu tú thuộc khối các bộ - ngành và 616 ứng viên danh hiệu nhà giáo ưu tú khối các địa phương.

Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận từ ngày 12.9 đến ngày 26.9 thông qua Vụ Thi đua - Khen thưởng.

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú để giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn. Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GDĐT làm Chủ tịch Hội đồng.

Thành viên và Tổ thư ký Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Bộ GDĐT là cơ quan thường trực của Hội đồng, được sử dụng con dấu của Bộ GDĐT để giải quyết công việc.

HUYÊN NGUYỄN

Tin nóng

Tin mới