Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tham gia HĐBA: “Cần trí tuệ và bản lĩnh”

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Ngày 27/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chuyển thông điệp về một Việt Nam “tích cực, hợp tác, xây dựng và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế” trước Đại hội đồng LHQ. Ngày 16/10, Đại hội đồng sẽ bỏ phiếu về việc bầu Việt Nam vào vị trí Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ. Ông Nguyễn Trung chia sẻ cách nhìn về sự kiện có ý nghĩa này.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=25090