Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tham mưu hiệu quả phát triển khoa học công nghệ về công nghiệp quốc phòng

Sáng 12-1, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự về lĩnh vực công nghiệp quốc phòng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch hội đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2022, Hội đồng khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự về lĩnh vực công nghiệp quốc phòng đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, thực hiện tốt chức năng tham mưu, tư vấn giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ công tác khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Nổi bật là: Tham mưu, chỉ đạo nghiên cứu mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao; xây dựng một số dự án, chương trình khoa học công nghệ cấp Bộ Quốc phòng; xây dựng và phát triển tiềm lực công nghiệp quốc phòng; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác khoa học công nghệ về lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

 Thượng tướng Phạm Hoài Nam chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam chủ trì hội nghị.

Trong năm qua, các chương trình, đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ về lĩnh vực công nghiệp quốc phòng tiếp tục được triển khai bảo đảm đúng hướng. Các vấn đề mới trong thực tiễn, khó khăn, vướng mắc được triển khai, tháo gỡ kịp thời. Ngoài ra, các thành viên hội đồng còn tích cực tham mưu, cho ý kiến đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ, công nghiệp quốc phòng; chủ trì, tham gia nghiên cứu các đề tài, nhiệm vụ quan trọng...

 Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh: Nhằm góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, do đó, nhiệm vụ khoa học công nghệ về lĩnh vực công nghiệp quốc phòng đòi hỏi ngày càng cao. Vì vậy, các thành viên hội đồng tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham mưu, tư vấn giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26-1-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp quốc phòng; ứng dụng các công nghệ mới, thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào nghiên cứu chế tạo, cải tiến hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật, nâng cao chất lượng các sản phẩm quốc phòng. Tích cực, chủ động giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ để đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; đưa kết quả nghiên cứu vào áp dụng thực tiễn. Cụ thể hóa các giải pháp đột phá về khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ về lĩnh vực công nghiệp quốc phòng trong giai đoạn tới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội.

Phát huy trí tuệ, đề cao trách nhiệm của các thành viên hội đồng khi tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, thẩm định, đánh giá, nghiệm thu các công trình khoa học, xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học công nghệ. Phát huy vai trò hội đồng khoa học của các cơ quan, đơn vị trong tham mưu đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ về lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Tin, ảnh: SƠN BÌNH