QĐND - Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Quân sự và LLVT tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP), chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh ngày càng vững chắc.

Trở về sau cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy, Thượng tá Lê Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Hưng Yên cùng với các đồng chí trong Đảng ủy, Ban CHQS tỉnh hội ý, bàn bạc thống nhất về những nội dung liên quan đến việc triển khai công tác QS, QPĐP.

Kết thúc cuộc hội ý, Thượng tá Lê Xuân Thắng tâm sự: “Mỗi nhiệm vụ thường xuyên hay đột xuất, nhất là những nhiệm vụ mới và khó, nếu trong lãnh đạo, chỉ huy đều kịp thời bàn bạc, chia sẻ, thống nhất đoàn kết cao thì khó mấy cũng hoàn thành. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ chủ trì phải gương mẫu, trách nhiệm ở mọi lúc mọi nơi thì cán bộ, nhân viên cấp dưới sẽ tin tưởng và làm theo”. Nhờ có sự đoàn kết, thống nhất cao trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như triển khai thực hiện nhiệm vụ, nên những năm gần đây LLVT TP Hưng Yên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ QS, QPĐP. Nét nổi bật là công tác động viên, tuyển quân, xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên (DQTV, DBĐV), giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN) của TP Hưng Yên cho các đối tượng hằng năm bảo đảm chất lượng, đúng quy định.

Dân quân TP Hưng Yên luyện tập bắn súng.

Trung tá Vũ Văn Huấn, Chính trị viên phó Ban CHQS TP Hưng Yên phấn khởi nói: “Sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quân sự TP Hưng Yên nhiệm kỳ 2015-2020, không khí và tinh thần làm việc của cán bộ, nhân viên Ban CHQS TP Hưng Yên thêm phần sôi nổi và hăng hái hơn. Mọi người đều cảm thấy tự tin, phấn chấn trong công tác. Đây là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong LLVT TP Hưng Yên tiếp tục phát huy khả năng của mình, phấn đấu hoàn thành các nội dung, mục tiêu mà đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ tới”.

Trao đổi với Đại tá Lê Văn Cửu, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên, chúng tôi được biết, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ quân sự đã lãnh đạo LLVT tỉnh triển khai hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Nổi bật là Đảng ủy đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương như: Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Cùng với đó, nhiệm vụ bồi dưỡng, giáo dục QPAN được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Công tác giáo dục QPAN cho nhân dân được triển khai tích cực, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Công tác tuyển quân được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, chất lượng ngày càng được nâng cao. Hằng năm, địa phương đã giao quân đạt 100% chỉ tiêu.

Quán triệt phương châm xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND thường xuyên chỉ đạo các cơ sở, địa phương xây dựng lực lượng DQTV đúng Luật DQTV và quy định, hướng dẫn của cấp trên, bảo đảm tỷ lệ, thành phần, chú trọng xây dựng lực lượng dân quân cơ động, dân quân binh chủng; tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ dân quân cơ động, chi bộ quân sự xã, thị trấn, từ đó hoạt động của DQTV từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đối với lực lượng DBĐV được đăng ký và quản lý chặt chẽ; tổ chức biên chế, sắp xếp cho các đầu mối đơn vị của Bộ, Quân khu, tỉnh, huyện, thành phố, Trung đoàn 126 bảo đảm gần, gọn địa bàn, tỷ lệ đúng, gần đúng chuyên nghiệp quân sự cao. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức diễn tập KVPT tỉnh, các huyện, thành phố, các sở, ngành và diễn tập chiến đấu trị an các xã, phường, thị trấn hoàn thành 100% chỉ tiêu, an toàn tuyệt đối. Thông qua diễn tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền các cấp; trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và khả năng SSCĐ của LLVT, tiềm lực KVPT được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhằm tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng, Đảng ủy Quân sự và Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chỉ đạo chặt chẽ việc quy hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với quy hoạch, xây dựng thế trận trong KVPT. Các dự án đầu tư phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh được thẩm định về QPAN theo quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng.

Quá trình triển khai nhiệm vụ, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động giữa LLVT với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh theo Nghị định 77 của Chính phủ, đồng thời triển khai thực hiện việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng DQTV với lực lượng Công an xã và các lực lượng khác theo Nghị định 74 của Chính phủ trong bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới từ tỉnh đến cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh Hưng Yên phát triển kinh tế.

Bài và ảnh: LÊ DUY HỒNG