Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tham nhũng có mặt ở hầu hết các lĩnh vực quản lý đất đai

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Bộ TN&MT vừa có báo cáo về tình hình tham nhũng trong quản lý và sử dụng đất đai trên phạm vi cả nước gửi Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Theo báo cáo này, tham nhũng có mặt ở hầu hết các lĩnh vực quản lý đất đai.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=30790