Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tham nhũng vặt

Chương trình phát triển LHQ (UNDP) vừa công bố bản báo cáo về Chỉ số phát triển con người ở vùng châu Á - Thái Bình Dương năm 2008, với tên gọi "Chống tham nhũng, chuyển hóa cuộc sống" (Tackling Corruption, Transforming Lives).

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2008/6/18/245481.tno