Thẩm quyền thu hồi đất với dự án 100% vốn nước ngoài

Gốc
(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu (tỉnh Bến Tre) hỏi: Dự án 100% vốn nước ngoài sau khi đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, chủ đầu tư đã thỏa thuận mua bán tài sản trên đất với các hộ dân và chi trả đủ tiền thì thẩm quyền thu hồi đất thuộc về UBND cấp huyện hay UBND cấp tỉnh?

Bà Liễu cũng muốn biết trong trường hợp chủ đầu tư đã thỏa thuận và chi trả đủ tiền thì UBND cấp huyện có phải lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư không?

Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường giải đáp thắc mắc của bà Liễu như sau:

Thẩm quyền thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 của Luật Đất đai . Theo đó, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Đối với các dự án đầy tư có 100% vốn đầu tư nước ngoài thì được Nhà nước thu hồi đất và cho thuê đất để thực hiện dự án theo quy định.

Khi Nhà nước thu hồi đất, cơ quan có thẩm quyền sẽ lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin nóng

Tin mới