Thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh tại Nghệ An

Ngày 16/7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tới thăm, tặng quà cho thương binh, bệnh binh, người có công tại Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An, Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tham-tang-qua-thuong-binh-benh-binh-tai-nghe-an-46000.htm