Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thẩm tra các dự thảo nghị quyết, tờ trình tại kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố

Sáng 9-11, Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND thành phố họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) của HÐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ðến dự có ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thành Ðông, Phó Chủ tịch HÐND thành phố; ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố...

Ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại cuộc họp.

Ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe trình bày 5 tờ trình, về: việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết của HÐND thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2022; việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết của HÐND thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2022; việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương; việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 9 trung tâm y tế tuyến huyện; việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ.

Theo các tờ trình, UBND trình HÐND thành phố bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương năm 2022 với tổng số tiền là 650.000 triệu đồng, trong đó thu bổ sung từ nguồn kết dư ngân sách cấp thành phố năm 2021 là 350.000 triệu đồng, thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là 300.000 triệu đồng; bổ sung dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2022 là 348.000 triệu đồng; bổ sung dự toán chi các chương trình mục tiêu (chi đầu tư) 300.000 triệu đồng; bổ sung dự toán chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương 2.000 triệu đồng. Nguồn thu ngân sách cấp thành phố năm 2022 sau khi sửa đổi, bổ sung là 13.942.111 triệu đồng (dự toán HÐND thành phố giao đầu năm và sửa đổi bổ sung giữa năm là 13.292.111 triệu đồng); chi ngân sách cấp thành phố là 14.720.042 triệu đồng (dự toán HÐND thành phố giao đầu năm và sửa đổi bổ sung giữa năm là 14.070.042 triệu đồng); nguồn thu ngân sách quận, huyện năm 2022 là 6.111.331 triệu đồng (dự toán HÐND thành phố giao đầu năm và sửa đổi bổ sung giữa năm là 5.911.331 triệu đồng); chi ngân sách cấp quận, huyện 6.150.700 triệu đồng (dự toán HÐND thành phố giao đầu năm và sửa đổi bổ sung giữa năm là 5.950.700 triệu đồng).

UBND thành phố trình HÐND thành phố điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 44 dự án không có khả năng giải ngân hết số vốn đã bố trí năm 2022 với số tiền hơn 199,4 tỉ đồng; giao bổ sung hơn 199,4 tỉ đồng cho 7 dự án có nhu cầu bổ sung vốn năm 2022. Tổng mức đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 9 trung tâm y tế tuyến dự kiến khoảng 135,6 tỉ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2022-2025. Tổng mức đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố dự kiến 110 tỉ đồng, thời gian thực hiện chủ trương đầu tư giai đoạn 2022-2025.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực HÐND thành phố và lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND thành phố đề nghị các sở, ngành có liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý tại cuộc họp nhanh chóng chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết bảo đảm chính xác, phù hợp, đúng luật định để tham mưu UBND trình HÐND thành phố xem xét, quyết định tại kỳ họp chuyên đề sắp tới.

UBND thành phố thông qua các nội dung trình tại kỳ họp HÐND thành phố

Ngày 9-11, các đồng chí Nguyễn Ngọc Hè và Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đồng chủ trì phiên họp UBND thành phố thông qua các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HÐND thành phố.

Tại phiên họp, các đại biểu dự họp đã thảo luận, đóng góp ý kiến, các thành viên UBND thành phố biểu quyết thông qua nội dung các dự thảo tờ trình của UBND thành phố trình HÐND thành phố xem xét, quyết nghị tại kỳ họp cuối năm 2022. Cụ thể là các tờ trình về: quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp cho thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn thành phố; việc giao, cho ý kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 thành phố; phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; việc điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương; việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2021; quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023; ban hành mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và đối tượng trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố. Ðồng thời, thảo luận, thông qua nội dung của một số dự thảo báo cáo hoạt động năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 trên các lĩnh vực công tác của UBND thành phố trình tại kỳ họp HÐND thành phố.

Các đồng chí chủ trì phiên họp đề nghị các cơ quan soạn thảo dự thảo tờ trình, báo cáo của UBND thành phố tiếp thu, chọn lọc các ý kiến của đại biểu, sớm hoàn chỉnh nội dung các tờ trình, báo cáo để UBND thành phố trình HÐND thành phố xem xét tại kỳ họp cuối năm 2022 theo quy định.

Tin, ảnh: ANH DŨNG - Q. T