Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh

Ngày 6-7, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Quang Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Lê Văn Tâm, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh) chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Tâm, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh) chủ trì Hội nghị.

Để phục vụ cho Kỳ họp thứ 7, Ban Kinh tế - Ngân sách được giao chủ trì thẩm tra 9 nội dung và phối hợp với các ban HĐND tỉnh thẩm tra 7 nội dung.

Trên cơ sở dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và các ý kiến trao đổi tại Hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành chuyên môn đã giải trình, làm rõ nhiều nội dung. Trong đó, tập trung chủ yếu vào kết quả và giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; kế hoạch đầu tư công năm 2023...

Cụ thể gồm: Báo cáo số nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các dự án đầu tư công; kết quả triển khai thực hiện chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục; kết quả xử lý đối với các hợp tác xã hoạt động hình thức, kém hiệu quả, hướng khắc giải quyết trong thời gian tới; khả năng bố trí vốn đối với một số dự án đầu tư công; đánh giá sự phù hợp của các dự án chuyển mục đích sử dụng đất đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và các quy hoạch hiện có;…

Trên cơ sở các ý kiến tại Hội nghị, Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ hoàn chỉnh, bổ sung vào dự thảo báo cáo thẩm tra; đồng thời Ban cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới.

Thu Hằng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/tham-tra-cac-noi-dung-trinh-tai-ky-hop-thu-7-hdnd-tinh-302944-205.html