Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

THẨM TRA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO VÀ AN SINH XÃ HỘI

Ngay sau phiên khai mạc, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tiến hành thẩm tra Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2021/6/tham-tra-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-va-an-sinh-xa-hoi/554987