Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII

Tại cuộc họp, các thành viên đã thảo luận, góp ý về kết quả thực hiện 6 tháng các công tác: tòa án; kiểm sát hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố; thi hành án dân sự.

Các thành viên của ban cơ bản thống nhất với nội dung trình bày. Đồng thời, Ban Pháp chế đề nghị các ngành bổ sung, chỉnh sửa phụ lục liên quan đến công tác ngành. Các cơ quan cần phân tích rõ hơn nguyên nhân của một số vướng mắc cùng đề xuất, kiến nghị. Riêng cơ quan thi hành án dân sự cần nêu thêm một số vụ việc điển hình bị kéo dài thời gian thi hành án; không có điều kiện thi hành án.

Quang cảnh cuộc họp thẩm tra.

Đối với số liệu báo cáo của các ngành còn chênh lệch do kỳ báo cáo khác nhau, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ kiến nghị HĐND tỉnh thống nhất thời điểm chốt số liệu chung.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202107/ban-phap-che-hdnd-tinh-khanh-hoa-tham-tra-mot-so-noi-dung-trinh-ky-hop-thu-2-hdnd-tinh-khoa-vii-8222806/