Tham vấn chuyên gia về phòng, chống đuối nước trẻ em

Ngày 22.9, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã tổ chức tọa đàm tham vấn chuyên gia góp ý cho dự thảo báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em. Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trưởng đoàn khảo sát Tạ Văn Hạ chủ trì tọa đàm.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ phát biểu

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ phát biểu

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức khảo sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em”. Khảo sát nhằm đánh giá thực trạng thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em và việc thực hiện trách nhiệm của các cơ quan liên quan; đề xuất, kiến nghị nội dung, giải pháp tăng cường hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Đoàn khảo sát đã xem xét báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trực tiếp làm việc với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và 6 tỉnh/thành phố: Gia Lai, Đắk Lắk, Bạc Liêu, An Giang, Nam Định và Yên Bái.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phát biểu

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phát biểu

Các chuyên gia cho rằng, dự thảo Báo cáo kết quả khảo sát đã cung cấp rất nhiều thông tin về thực trạng phòng, chống đuối nước trẻ em, chỉ ra các nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan, từ đó có những kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương để giảm thiểu tình trạng này. Tuy nhiên, báo cáo cần đánh giá rõ hơn nguyên nhân của các hạn chế, tồn tại và cả những mô hình thành công, phân tích sâu hơn các số liệu về kinh phí cho công tác này, để đưa ra đề xuất sát hơn. Trong các kiến nghị, đề xuất, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan…

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ cho biết Đoàn khảo sát sẽ nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các chuyên gia để xây dựng một báo cáo ngắn gọn, rõ ràng và súc tích, đánh giá được thực trạng phòng, chống đuối nước trẻ em từ góc nhìn của Quốc hội và có những kiến nghị, đề xuất phù hợp.

Nhật Linh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/tham-van-chuyen-gia-ve-phong-chong-duoi-nuoc-tre-em-i301383/