Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tham vấn ý dân về “Nếp sống văn minh đô thị” : Có phải do người dân chưa ý thức?

Gốc

Hơn 1 tuần qua, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM đã tổ chức nhiều buổi tham vấn lấy ý kiến người dân về “Năm 2008 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” tại các quận 1, 3, 4, 5, 6 theo Nghị quyết của HĐND TP. Đông đảo người dân đã tham gia ý kiến rất sôi nổi và bày tỏ sự đồng tình rất cao: bộ mặt một đô thị lớn nhất nước không thể nào nhếch nhác, ngổn ngang với xe và rác được

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/10/167066