“Thần đèn” Nguyễn Văn Cư

Có thể nói sau “thần đèn” Nguyễn Cẩm Lũy lừng lẫy, ông Nguyễn Văn Cư là một trong những đại diện của lớp “thần đèn” tiếp theo.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/2008/5/4/237242.tno