Hanoinet - “Trên đây là kết luận ban đầu, tổ công tác sẽ tiếp tục tìm hiểu và đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ kết quả trong thời gian tới” - ông Thắng nói.