TTO - Ông Thái Văn Đồng, giám đốc Sở giáo dục- đào tạo Quảng Ngãi vừa ký quyết định cho phép “thần đồng” Nguyễn Thành Luân (5 tuổi) ở xã Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi được học vượt cấp vào lớp 1 trước tuổi.