Đã hai ngày hôm nay, sau khi tôi đọc các bài báo phản ánh về trường hợp em gái Nguyễn Thị Bình đã bị đôi vợ chồng là Chu Minh Đức - Trịnh Hạnh Phương (chủ một hàng phở ở khu Thanh Xuân - Hà Nội) hành hạ một cách dã man thì tôi cảm thấy hết sức bức xúc và vô cùng quan ngại về tình trạng ngược đãi trẻ em đang bùng phát.