Tháng 1/2017, 41 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch mới tại HNX

Gốc
Theo thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, tháng 1/2017, thị trường cổ phiếu niêm yết có 3 mã niêm yết mới là PIC (của CTCP Đầu tư Điện lực 3), HKT (của CTCP Chè Hiệp Khánh) và TMB (của CTCP Kinh doanh than miền Bắc – Vinacomin).

Tháng 1/2017, 41 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch mới tại HNX - Ảnh 1

Tổng số chứng khoán niêm yết tại HNX tính đến thời điểm cuối tháng là 379 mã cổ phiếu, với tổng khối lượng niêm yết đạt 11.149 triệu cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt xấp xỉ 111.490 tỷ đồng.

Thanh khoản thị trường cổ phiếu niêm yết giảm so với tháng trước, bình quân khối lượng giao dịch đạt 25,44 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng giá trị giao dịch đạt 264,96 tỷ đồng/phiên (giảm 38,61% về khối lượng giao dịch, giảm 36,99% giá trị giao dịch so với tháng trước). Giao dịch của nhóm 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường đạt 105,79 triệu cổ phiếu, chiếm 24,45% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Trên thị trường UPCoM, có thêm 38 mã cổ phiếu đăng ký giao dịch mới trong tháng 1/2017 và có 1 cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch (BHN). Tính đến ngày 25/1/2017, có 454 doanh nghiệp đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM. Khối lượng giao dịch bình quân trong tháng đạt 7,04 triệu cổ phiếu/phiên và giá trị giao dịch đạt 132,59 tỷ đồng/phiên (giảm 36,42% về khối lượng và giảm 32,8% về giá trị so với tháng trước).

PV

Tin nóng

Tin mới