Tháng 1/2019: Xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 3,2 tỷ USD

Gốc
Bộ NN-PTNT vừa cho biết kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản ước đạt 3,2 tỷ USD, bằng 90,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Tháng 1/2019, xuất khẩu cao su tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái

Trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm hàng nông sản chính 1,55 tỷ USD, bằng 82,8% so với cùng kỳ năm 2018. Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể: Cao su đạt 210 triệu USD tăng 5,8%, chè 18 triệu USD tăng 4,2%. Mặt hàng điều có khối lượng xuất khẩu tăng nhẹ so với cùng kỳ nhưng kim ngạch xuất khẩu giảm, đạt 254 triệu USD (-19,9%).

Các mặt hàng cà phê, gạo, hạt tiêu, sắn và sản phẩm từ sắn, rau quả giảm cả khối lượng và giá trị xuất khẩu. Cụ thể, xuất khẩu cà phê đạt 166 nghìn tấn với giá trị ước đạt 289 triệu USD giảm 17,5% về lượng và 26,3% về giá trị; gạo đạt 373 nghìn tấn với giá trị ước đạt 167 triệu USD giảm 24,2% về lượng và 30% về giá trị; hạt tiêu ước đạt 14 nghìn tấn với giá trị ước đạt 43 triệu USD, giảm 17,7% về khối lượng và 37,4% về giá trị; sắn ước đạt 291 nghìn tấn với giá trị ước đạt 103 triệu USD giảm 28% về khối lượng và giảm 16,7% về giá trị; rau quả ước đạt 333 triệu USD giảm 13,2% về giá trị.

Xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi tháng 1/2019 ước đạt 53 triệu USD, tăng 17,1%. Xuất khẩu thủy sản ước đạt 644 triệu USD, giảm 3,9%. Trong đó, cá tra ước đạt 165 triệu USD, giảm 4,4%; tôm các loại ước đạt 260 triệu USD, giảm 2,2%.

Xuất khẩu lâm sản chính tháng 1 ước đạt 903 triệu USD, tăng 10,5%, trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 852 triệu USD, tăng 10%; sản phẩm mây, tre, cói ước đạt 39 triệu USD, tăng 21,7%.

Cũng theo Bộ NN-PTNT, giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản tháng 1/2019 ước đạt 2,57 tỷ USD, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, nhập khẩu các mặt hàng phân bón, thuốc trừ sâu và các nông sản chính ước khoảng 2,19 tỷ USD, giảm 6,0%. Những mặt hàng nhập khẩu tăng mạnh trong tháng 1/2019 so với cùng kỳ là đậu tương (+191%), phân bón (+94,7%), thuốc trừ sâu và nguyên liệu (+21%)

Như vậy, thặng dư thương mại tháng 1/2019 ước đạt 583 triệu USD, giảm 20% so với tháng 1/2018.