Ngày 8/2/2017, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 5 năm (3.000 tỷ đồng), 7 năm (2.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng).

Thang 1 chua the giai ngan von trai phieu chinh phu - Anh 1

Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,02%/năm, thấp hơn 0,23%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 25/1/2017).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm đã huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu đưa ra chào thầu. Với kỳ hạn 7 năm, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu đưa ra chào thầu với lãi suất 5,44%/năm, thấp hơn 0,11%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18/1/2017).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 500 tỷ đồng thành công. Trái phiếu kỳ hạn 30 năm, huy động được 815 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 7,97%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/1/2017).

Như vậy, kể từ đầu năm 2017 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 16.847,3 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua đấu thầu tại HNX.

Theo Bộ Tài chính, trong tháng 1/2017, vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống Kho bạc Nhà nước ước đạt 8.150 tỷ đồng, đạt 2,6% so với kế hoạch năm 2017 (dự kiến kế hoạch giao vốn năm 2017 đến thời điểm báo cáo là 311.192,6 tỷ đồng).

Trong đó, nguồn Chính phủ giao giải ngân là 5.700 tỷ đồng (đạt 2,2% kế hoạch) gồm: vốn xây dựng cơ bản giải ngân là 5.700 tỷ đồng, đạt 2,6% kế hoạch; vốn trái phiếu chính phủ và vốn chương trình mục tiêu chưa giao kế hoạch vốn nên chưa thực hiện giải ngân.

Năm 2016, việc giải ngân vốn trái phiếu chính phủ chậm đã tác động không tích cực đến tăng trưởng GDP. Để không tái diễn tình trạng này trong năm nay, ngoài việc cần khẩn trương giao kế hoạch vốn, một số ý kiến cho rằng nên chăng trong thời gian tới ngay từ cuối năm trước trên cơ sở kế hoạch huy động vốn, cần phân giao kế hoạch phân bổ vốn, để ngay trong tháng đầu của năm tiếp sau triển khai giải ngân vốn ngay mà không phải đợi như hiện tại.

Tường Vi – Hữu Hòe