Tháng 1 và 2/2010, ANV đã có lãi

Gốc
Xin hỏi, 2 tháng đầu năm kết quả sản xuất kinh doanh của CTCP Nam Việt (ANV) ra sao, định hướng trở lại các thị trường chủ lực của Công ty như thị trường Nga trong năm nay thế nào? Nguyễn Thái Hằng, (Dương Kinh, Hải Phòng).

Ông Nguyễn Duy Nhứt, Giám đốc Tài chính ANV: Tháng 1/2010, Công ty đã có lãi, số liệu tháng 2, chưa tổng kết nhưng sơ bộ là tiếp tục có lãi. Hiện thị trường Nga đã mở cửa trở lại với thủy sản Việt Nam và năm 2010 này, Nam Việt sẽ cố gắng đáp ứng các điều kiện, thủ tục do phía bạn đưa ra để xuất khẩu trở lại vào thị trường Nga. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã đẩy mạnh khâu xúc tiến thương mại để mở rộng thêm các thị trường mới. Nam Việt thua lỗ do hàng tồn kho lớn và sắp xếp sản xuất không hợp lý, việc sắp xếp lại sản xuất sẽ được tiến hành cụ thể ra sao? Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới hàng tồn kho của Nam Việt bắt nguồn từ việc năm 2007, Công ty thực hiện chủ trương của Chính phủ mua tạm trữ cá nguyên liệu cho nông dân. Tuy nhiên, sau đó thị trường lớn là Nga đóng cửa và tiếp theo lại đúng thời điểm suy thoái kinh tế, nhu cầu trên các thị trường giảm. Hiện nay, công suất thiết kế các nhà máy của Nam Việt lên tới 1.500 tấn/ngày. Trước đây, chi phí sản xuất của Nam Việt lớn do sử dụng cả dây chuyền có công suất chế biến lớn để sản xuất số lượng hàng nhỏ. Năm 2010, Nam Việt đã rà soát lại và sắp xếp sản xuất hợp lý, tùy vào từng số lượng lô hàng, bố trí sản xuất trên các dây chuyền có công xuất phù hợp để tiết giảm chi phí cố định, giảm giá thành sản xuất và tăng hiệu quả kinh doanh.

Tin nóng

Tin mới