Tháng 10: Doanh thu nhóm ngành du lịch tụt giảm mạnh

Gốc
Tại Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 10 tháng năm 2016 của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước tính đạt 295,3 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó:

Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 223,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 35,8 nghìn tỷ đồng, tăng 0,02% so với tháng trước và tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu du lịch lữ hành đạt 2,7 nghìn tỷ đồng, giảm 7,6% và giảm 2,4%.
Doanh thu dịch vụ khác đạt 33,7 nghìn tỷ đồng, giảm 0,2% và tăng 8,8%.

Tháng 10: Doanh thu nhóm ngành du lịch tụt giảm mạnh - Ảnh 1

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước tính đạt 295,3 nghìn tỷ đồng

Tính chung 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 2.896,6 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% (thấp hơn mức tăng 9,7% cùng kỳ năm 2015), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,4% (cùng kỳ năm 2015 tăng 8,5%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 10 tháng ước tính đạt 2.201,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 76% tổng mức và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành hàng tăng:

Lương thực, thực phẩm tăng 10,6%
May mặc tăng 8,3%
Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 7,3%
Phương tiện đi lại tăng 2,7%
Vật phẩm văn hóa, giáo dục giảm 1,4%

Tháng 10: Doanh thu nhóm ngành du lịch tụt giảm mạnh - Ảnh 2

Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu bán lẻ theo ngành 10 tháng năm 2016

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 10 tháng ước tính đạt 336,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng mức và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó doanh thu của một số địa phương tăng khá: Bình Dương tăng 15,9%; Đà Nẵng tăng 13,4%; Hải Phòng tăng 12,6%; Hà Nội tăng 12,2%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 6,9%.

Một số địa phương có doanh thu giảm: Hòa Bình giảm 15,5%; Hà Tĩnh giảm 15,1%; Nghệ An giảm 7,8%; Phú Thọ giảm 5,2%; Lai Châu giảm 3,8%.

Doanh thu du lịch lữ hành 10 tháng năm nay ước tính đạt 27 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó doanh thu du lịch lữ hành của Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 11,7%; Bình Thuận tăng 7,8%; Ninh Bình tăng 7,5%; Hà Nội tăng 7,3%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 4,4%.

Một số địa phương doanh thu giảm mạnh: An Giang giảm 11,3%; Lâm Đồng giảm 10,1%.

Doanh thu dịch vụ khác 10 tháng ước tính đạt 331,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng mức và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Một số địa phương có doanh thu tăng khá: Cần Thơ tăng 17,5%; Quảng Ninh tăng 14,3%; Bắc Giang tăng 8,2%; Hưng Yên tăng 7,8%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 7,5%.

Theo Minh Chuyên (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/thang-10-doanh-thu-nhom-nganh-du-lich-tut-giam-manh-c31229.html

Tin nóng

Tin mới