SGTT - Theo cục Thống kê TP.HCM, tháng 10.2009, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn thành phố tăng 0,15% so với tháng trước, và tăng 5,87% kể từ đầu năm.

Hot & Hit Hà Huy Hiệp 1. Giao thông, bưu chính viễn thông: +0,67% 2. Nhà ở, điện, nước, chất đốt, vật liệu xây dựng: +0,52% 3. Lương thực: + 0,16% 4. Thực phẩm: + 0,02% 5. Thịt gia súc: - 0,54%) 6. Thịt gia cầm: + 0,34%) 7. Thủy hải sản: -0,41%