Tháng 10: Thiên tai gây thiệt hại gần 20 ngàn tỷ đồng

Gốc
Thiên tai xảy ra trong tháng 10 gây thiệt hại nặng về người và tài sản cho các tỉnh khu vực miền Trung, làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống dân cư. Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng 10 ước lên tới gần 20 ngàn tỷ đồng, trong đó tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại hơn 12 ngàn tỷ đồng.

Trong khi đó, theo báo cáo sơ bộ, tổng tiền mặt cứu trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai trong tháng 10 là trên 81 tỷ đồng. Cũng trong tháng 10, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 170 vụ cháy, nổ, làm 33 người chết và 79 người bị thương.

Bão số 11 gây thiệt hại nặng ở các tỉnh miền Trung.

Tin nóng

Tin mới