Trong tháng 10, cơ quan chức năng đã kiểm tra tại 229 lượt đơn vị, cơ sở, lập 229 biên bản vi phạm về an toàn PCCC; phát hiện, kiến nghị khắc phục 551 tồn tại thiếu sót về PCCC, xử phạt 12 trường hợp vi phạm.